O NÁS

Jsme firma specializovaná na aplikaci molekulární genetiky do každodenního života lidí. Naše produkty se zabývají interpretací genetických dat lidí, zvířat i jejich použití v identifikaci potravin a jejich sledovatelnosti. Společnost byla založena v roce 2016, jako vědecký STARTUP s cílem aplikovat nejnovější poznatky molekulární genetiky a Nutrigenomika do praxe.

Směrování společnosti je pod neustálým dohledem jejího zakladatele doc. Ing. Radoslav Židek, PhD, který působí jako soudní znalec v oblasti Genetiky a potravinářství.

Napojení společnosti na nejmodernější výstupy vědy umožňuje neustále doplňovat nabídku testů o nejnovější poznatky a tak maximalizovat míru informací poskytovanou našim klientům.

OCENĚNÍ

V roce 2019 jsme se zapojili do Evropské soutěže EIT Food RIS INNOVATION PRIZE ve které jsme prezentovali koncept produktu NU3GEN FOOD, ve kterém jsme použili nejmodernější poznatky s oblasti genetiky do personalizace výživy a sledovatelnosti potravin. Projekt byl komisí odborníků vyhodnocen jako nejlepší.

nu3gen_winner.webp
EITfood-winner.png

PROJEKTY

2012

V roce 2012 se zakládající členové projektu NU3Gen setkali v projektu s názvem "percepčních genetika a její aplikace v personalizované bezpečnosti potravin". Projekt byl financován ze zdrojů agentury pro vědu a výzkum a jedním z jeho výstupů bylo i založení společnosti NU3Gen sro zaměřené na aplikaci nejmodernějších poznatků molekulární a populační genetiky do běžného života lidí.

2017

Dlouhodobou spoluprací kolektivu NU3Gen a Fakulty tělesné výchovy při UKF v Nitře vznikl projekt "Možnosti genetického testování při identifikaci sportovního talentu". Cílem projektu bylo vytvořit model pro maximalizaci sportovního potenciálu a eliminaci rizika spojeného se sportem.

2020

Výsledek zapojení společnosti NU3Gen do evropských inovačních schémat a projektů je projekt "EIT Food Consumer Engagement Labs, 2020". Cílem projektu je zapojení seniorů do vývoje funkční potraviny s možností jejího personalizace na základě genetických predispozic. Využití nejmodernějších technologických přístupů výroby produktu spolu s využítím poznatků o personalizované bezpečnosti potravin dává předpoklad vytvoření konceptu potraviny která je optimalizována pro požadavky každého jednotlivého konzumneta.

NU3Gen TÝM

doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Personalizovaná genetika

rgvsin_edited.png
rgvsin_edited.png

Ing. Miroslav Bariak, PhD.

Data mining a automatizace

rgvsin_edited.png

prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Biodiverzita živočichů

rgvsin_edited.png
rgvsin_edited.png

Ing. Martin Vavrica

Prodej a obchod

rgvsin_edited.png

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Senzorická analýza

rgvsin_edited.png
rgvsin_edited.png

Michael Mužík

UX a dizajn

rgvsin_edited.png