shutterstock_667121413.jpg
nu3gen_zdravie.png

NU3Gen

Zdraví

Míra genetického rizika je odvozena z poznatků meta-analýz vycházejících z genomové rozsáhlých asociačních studií (GWAS) se zohledněním sčítacího efektu a frekvence genů malého účinku v evropské populaci. Jednotlivé mutace pro každé onemocnění jsou vybírány s ohledem na jejich relevanci vyjádřenou P-value. Na základě publikovaných hodnot OR (beta) markerem (genotypem určitého lokusu) přidělujeme genetické skóre, které slouží spolu s frekvencí výskytu jednotlivých alel v evropské populaci na kalkulaci průměrného rizika. Získaný histogram distribuce genetického skóre v evropské populaci rozdělíme na kvartily a nadefinujeme oblasti se zvýšeným, průměrným a sníženým rizikem.

Na hodnocení rizika dědičných onemocnění používáme více než 630 000 bodových mutací, které lze identifikovat upraveným čipem Illumina Global Screening Array verze 5 vyvinutého pro společnost 23andMe. Data na čipu normalizovat, aby byly kompatibilní s konvencí identifikátorů databáze dbSNP známých jako "rs čísla". Označení bodových mutací (delecí, inzercí, substitucí) porovnáváme s databázemi ClinVar a OMIM. Výsledkem je soubor markerů, které mají v databázi ClinVar označení "Pathogenic". Takových markerů je na čipu, který je součástí produktu více než 14 000. Každého zájemce o genetické poradenství tedy otestujeme na přítomnost rizikové alely ve více než 14 000 lokusů.

Sekce:

- Karcinom

- Nervy

- Orgány

- Komplexní

- Kardio

- Zrak

- Chrup

- Dědičné onemocnění

3866 génov 14 391 mutácií

SEKCE PRODUKTU NU3GEN ZDRAVÍ

cancer-cell.png

Karcinom

 

- prsa
- žaludek
- prostata
- plíce

 


- konečník
- jícen
- ledviny
- melanom

Karcinom je obecný výraz, který se používá pro rozsáhlou skupinu nádorových onemocnění. Vznik karcinomu může zapříčinit již změna v jediné buňce, kterou mohou vyvolat různé vnější faktory, ale samozřejmě i dědičných faktory. Dnes nám je známo více než sto druhů rakoviny, které bývají povětšinou pojmenované podle místa, tkáně nebo orgánu, kde se vyskytují, případně podle typu buněk, které byly napadeny. Test je zaměřen na identifikaci orgánů, které mají vyšší zatížení mutacemi.

Sekce:

brain.png

Nervy

 

- syndrom neklidných nohou
- schizoafektivní porucha
- Parkinsonova choroba
- alzheimerova choroba
- skleróza multiplex

Některé genetické mutace zvyšují riziko způsobující nutkání neustále pohybovat nohama a pocit dyskomfortu, jiné varianty genů mohou vytvářet predispozici k psychózám a poruchám nálady vedoucím ke změnám sociálním chování jednotlivce. Uvědomění si tohoto rizika může vést ke změně životního stylu, minimalizace rizika nástupu onemocnění.

kidneys.png

Orgány

 

- chronické onemocnění ledvin
- primární biliární cirhóza
- ulcerózní kolitida

 


- žlučníkové kameny
- diabetes typ 1
- ledvinové kameny

Ledviny, játra a slinivka jsou vnitřní orgány, které mohou způsobit vážné či méně vážné komplikace. Změna životního stylu, stravovacích návyků, případně samotné uvědomění si rizika může vést k vyhledání odborné lékařské péče a zvýšení preventivní péče, která bude personalizovaná a zaměřena na sledování markerů identifikujících konkrétní riziko.

weight-scale.png

Komplexní

 

- obezita
- sytémového lupus
- Crohnova nemoc
- celiakie
- psoriáza

 


- diabetes typ 2
- revmatická artritida
- dna
- sklerodermie
- hemochromatóza

Komplexní onemocnění testovány v této sekci, jako je například predispozice k obezitě a diabetes typu 2 patří mezi civilizační a velmi časté důvody zdravotních komplikací. Jiné než například celiakie a psoriáza jsou spojovány s různými formami přecitlivělosti imunitního systému, která může vést ke komplikacím způsobeným celou řadou faktorů.

heart-shape-outline-with-lifeline.png

Kardio

 

- srdečně cévní onemocnění
- žilový tromboembolismus
- srdeční arytmie
- krevní tlak

Pojem srdečně cévní onemocnění se používá jako společný název pro nemoci, jejichž příčinou je hromadění usazenin, čímž se snižuje tok krve k orgánům a tkáním. Další důležitá onemocnění jsou spojovány se srdečním rytmem a tlakem krve. Genetické predispozice v této oblasti jsou ovlivněny mutacemi s kumulativním účinkem. Čím více mutací se nachází v genomu člověka tím větší je riziko komplikací.

eye.png

Zrak

 

- degenerace makuly
- exfoliace glaukomu

Sítnice je tenká vrstva světlocitlivých buněk, která z vnitřku vystýlá naše oko. Aby člověk viděl dobře, je nezbytné, aby byla sítnice zdravá a všechny její vrstvy byly neporušené. Stejně je pro kvalitu zraku důležitá kvalita ostatních částí oka, které mohou být zasaženy exfoliačním syndromem.

tooth.png

Dental

 

- zubní kaz
- paradentóza

Zubní kaz způsobují ústní mikroorganismy, které vytvářejí na zubech plak. Přičemž paradentóza je zánětlivé poškození vazivového a kostního závěsného aparátu zubů. Několik genetické mutace jsou spojovány z vyšším rizikem vzniku těchto onemocnění a představují základ hodnocení rizika v oblasti dentální péče.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Napište nám a do 24 hodin Vám odpovíme.

Napsat

Nebo zavolejte na +421 917 187 866